Łąka kwietna – Wrocław

Miejsce:

Wrocław

Data:

2019, Październik

Zakres prac:
Opis:

Nasza pierwsza założona łaka kwietna. Efekt jak widać na zdjęciach zachwyca