Polityka prywatności

background

Użytkownicy serwisu

Firma Polski Ogród, będąc właścicielem serwisu polskiogrod.pl pragnie zapewnić swoich użytkowników, iż w pełni szanuje ich prawo do prywatności i ochrony danych. Osobom korzystającym z naszego serwisu zapewniamy ochronę danych zgromadzonych w trakcie współpracy i przypominamy, że od Państwa również zależy skuteczność tej ochrony. Należy zawsze pamiętać o zachowaniu w tajemnicy posiadanych haseł i loginów. Gromadzenie danych

Serwis polskiogród.pl gromadzi Państwa dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do profesjonalnej obsługi. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z wymogami polskiego prawa.

Cele, dla których polskiogród.pl gromadzi dane osobowe:

poprawa jakości usług przez nas świadczonych i dostosowanie ich do potrzeb Użytkowników;
przeprowadzanie konkursów serwisu polskiogrod.pl;
informowanie o nowościach w polskiogrod.pl;
przeprowadzanie badań marketingowych;
bieżące kontakty z Użytkownikami, Partnerami Handlowymi oraz innymi osobami fizycznymi i prawnymi związanymi z polskiogród.pl.

Gromadzenie informacji o Użytkowniku

Wszyscy Użytkownicy polskiogrod.pl mają możliwość zadawania pytań lub bezpośredniego kontaktu z pracownikami polskiogrod.pl. polskiogrod.pl przechowuje korespondencję ze swoimi Użytkownikami dla celów statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytanie. W pewnych przypadkach, dla udzielenia pełnej odpowiedzi na pytania Użytkowników, ich adresy e-mail mogą zostać przekazane do naszych Firm Partnerskich. Sytuacja taka może mieć miejsce na przykład przy negocjacji ceny i określenia kosztów usługi.

Jednocześnie polskiogrod.pl gwarantuje, że adresy w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż przez niego określony. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko za zgodą Użytkownika.

Możecie Państwo odmówić zgody na wykorzystywanie przez polskiogrod.pl swoich danych osobowych dla celów marketingowych bez żadnych konsekwencji. Przysługuje Państwo również prawo do wglądu i edycji podanych przez siebie danych osobowych. W każdym momencie można wystąpić o wykreślenie danych z bazy polskiogrod.pl i zaprzestanie ich dalszego gromadzenia przez polskiogrod.pl.

Numery IP

Podobnie jak większość serwisów, polskiogrod.pl analizuje logi dostępowe z informacjami o numerze IP użytkowników. Informacje uzyskane w ten sposób wykorzystywane są w celach administracyjnych i przede wszystkim przy analizach statystycznych naszych Użytkowników.

Podmioty zewnętrzne

Serwis polskiogrod.pl nie zbiera danych osobowych od podmiotów trzecich, chyba że dane te są związane z realizacją umów i są przekazywane za zgodą zainteresowanych. polskiogrod.pl nie wysyła masowej korespondencji niezamówionej, w szczególności o charakterze reklamowym. polskiogrod.pl popiera wszelkie działania ograniczające zjawisko spamu w Internecie. Dbamy o to aby nasz serwis nie zawierał treści sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, między innymi nawołujących do dyskryminacji rasowej, etnicznej bądź wyznaniowej. Serwis nie może także zawierać treści pornograficznych, nagannie moralnych bądź uważanych za nieetyczne.

Uwagi

Witryna polskiogrod.pl jeśli zawiera odnośniki do innych witryn w Internecie, to są to witryny za których politykę prywatnośći Firma Polski Ogród nie odpowiada.

Pragnąc zapewnić Państwu najwyższy standard usług informujemy o możliwości kierowania pytań i sugestii pod adres: poczta@polskiogrod.pl

offer background